Thamshavnbanen

Address: Torfinn Bjørnaas’ plass 2, 7332 Løkken Verk Meldal