Kystriksveien

Å gjøre i Midt-Norge - 11 treff

Bryggene

Bryggene

Område: Trondheim  Kart

Attraksjoner, Bygninger og minnesmerker, Kulturarv [...] Ved Nidelvas utløp har det stått sjøboder, brygger og lagerbygninger helt fra de eldste tider. Her handlet byborgerne med varer fra fjern og nær. På kong Sverres tid ble brygge...

Gamle Bybro

Gamle Bybro

Område: Trondheim  Kart

Attraksjoner, Kulturtilbud, Bygninger og minnesmerker [...] Den første broen på dette stedet ble anlagt ca. 1681 i forbindelse med bygningen av Kristiansten Festning. Ved hver ende lå det et Aksisehus - et toll- og vakthus. Huset på vest...

Hegra Festning

Hegra Festning

Område: Trondheim  Kart

Attraksjoner, Bygninger og minnesmerker, Kulturarv [...] Hegra Festning ble bygget 1908 – 10 til forsvar mot eventuelle svenske angrep etter unionsoppløsningen i 1905. Ved krigsutbruddet i 1940 var festningen utstyrt med flere kanon...

Hell Stasjon

Hell Stasjon

Område: Trondheim  Kart

Attraksjoner, Bygninger og minnesmerker, Kulturarv [...] Hell-området er i dag Midt-Norges trafikknutepunkt. Trondheim lufthavn Værnes, E6, Fv. 24 fra Trondheim og Rv. 705 fra Røros/Brekken via Selbu møtes her. Nordlandsbanen knyttes ...

Hospitalsløkkan

Hospitalsløkkan

Område: Trondheim

Attraksjoner, Bygninger og minnesmerker, Kulturarv [...] Strøket rundt det gamle Trondhjems Hospital, Nordens eldste eksisterende sosiale institusjon, i dag hjem for eldre. Preget av gammel trehus- bebyggelse som for en stor del er re...

Kristiansten Festning

Kristiansten Festning

Område: Trondheim

Attraksjoner, Bygninger og minnesmerker, Kulturarv [...] Festningen er et av de viktigste landemerker i Trondheim, med Donjonen synlig fra store deler av byen. Byen vitner om en sterkt tilknytning til militær ingeniørkunst. Utenlandsk...

Munkholmen

Munkholmen

Område: Trondheim  Kart

Attraksjoner, Bygninger og minnesmerker, Kulturarv [...] Trondheims rettersted i vikingetiden. Like etter år 1000 ble det bygget et Benediktinerkloster på holmen, sannsynligvis et av de 2 første i Norden. I 1658 omgjort til festning...

Museet Erkebispegården

Museet Erkebispegården

Område: Trondheim  Kart

Attraksjoner, Bygninger og minnesmerker, Kulturarv [...] Sammen med Nidarosdomen har Erkebispegården en helt spesiell plass i Norgeshistorien. Besøk et av Trondheims mest spennende museer og se arkeologiske funn fra Erkebispegården. ...

Nidarosdomen

Nidarosdomen

Område: Trondheim  Kart

Attraksjoner, Bygninger og minnesmerker, Kulturarv [...] Nidarosdomen er verdens nordligste gotiske katedral. Katedralen er bygget over graven til Olav den hellige, vikingkongen som kristnet Norge. Nidarosdomen ble påbegynt allerede i...

Steinvikholmen

Steinvikholmen

Område: Trondheim  Kart

Attraksjoner, Bygninger og minnesmerker, Kulturarv [...] I 1525 startet erkebiskop Olav Engelbrektsson byggingen av sitt forsvarsverk og storslåtte residens - det kraftigste byggverket i norsk middelalderhistorie. Slottet sto ferdig i...

Vår Frue Kirke

Vår Frue Kirke

Område: Trondheim  Kart

Attraksjoner, Bygninger og minnesmerker, Kulturarv [...] Vår Frue Kirke er en av Trondheims eldste bygninger. Den var i middelalderen viet til Jomfru Maria. Tårnet og den vestre halvdelen ble oppført på 1600- og 1700-tallet, men den ø...

Bestillingsassistanse

Bestill hos oss

  • Bestill opplevelser i hele Midt-Norge
  • Ingen bookingavgift
  • Sikker betaling
  • Reisegaranti ved pakketilbud