Kystriksveien

Røros kirke

Adresse: Kjerkgata 39, 7374 RØROS