Rustkammeret

Adresse: Kongsgårdsgate 1b, 7013 Trondheim Dato: Tirsdag 2 mai 2017 - lørdag 30 sep 2017 Vis kart

Adresse: Kongsgårdsgate 1b, 7013 Trondheim

Rustkammeret er et av landets eldste museer. Rustkammeret som begrep stammer fra middelalderens borger og slott. Det var kammeret som lagret blankvåpen, rustninger og etter hvert også skytevåpen.
Rustkammeret som museum kan føres tilbake til den historiske våpensal som i 1826 ble innredet i Østhuset i Erkebispegården, og Rustkammeret er dermed et av landets eldste museer! Gjennom årene har Rustkammeret vært plassert i forskjellige deler av Erkebispegården. Det var først gjennom de store restaureringsarbeidene i 1950 - og 60 -årene at de nåværende utstillingslokalene i Artilleribygningen og Vekthuset kunne gjenåpnes i 1968.
I dag fremstår Rustkammeret dels som et hærmuseum, og dels som et hjemmefrontmuseum med fokus på Trøndelags militære historie.

Show more

Om denne aktiviteten